اخبار دفتر

جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها، در تاریخ 26/6/99 در محل سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگان دستگاهها و سازمانهای ذیربط به ریاست آقای دکتر مسعود تجریشی ، معاون محیط زیست انسانی سازمان برگزار شد.

1399/6/30 یکشنبه
چرخش به سمت اقتصاد چرخشی .
چرخش به سمت اقتصاد چرخشی

گفت‌وگو با دکتر حسن پسندیده، مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط‌زیست درمورد چگونگی تحقق زیرساخت‌های حمایت فنی بازار سرمایه از محیط‌زیست

1399/6/27 پنجشنبه
ضرورت راه اندازی محل های دفع پسماند صنعتی در استان ها.
ضرورت راه اندازی محل های دفع پسماند صنعتی در استان ها

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حجم پسماند صنعتی تولید شده در کشور، راه‌اندازی سریع محل‌های دفع پسماند در استان ها را ضروری دانست.

1399/6/1 شنبه
پنجمین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد.
پنجمین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

پنجمین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

1399/5/11 شنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

استاندارد ها

دستورالعمل ها

1398/6/24 یکشنبه
نظارت بر حمل و نقل بین استانها
 
دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی محلهای دفن پسماند

ضوابط زیست محیطی محل هاي دفع پسماندهاي عادي

ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای الکترونیک

ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي کشاورزي

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش ازامحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فتيل هاي پلي

ضوابط جیوه

آيين نامه اجرائي بند و تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال1399 كل كشور

ماده 20 قانون هوای پاک در زمینه انباشت پسماندها
بيشتر

پروژه های مطالعاتی

1398/7/24 چهارشنبه قراردادهای منعقده با موضوع پسماند

وضعیت

عنوان قرارداد

پایان قرارداد

1. بررسی و شناسایی وضعیت ساختاری نظارت بر مدیریت زیست محیطی پسماندهای کشور با تعیین چالش ها و ارائه راهکار

در حال مکاتبه برای پایان قرارداد

2 .مطالعات عملیاتی کردن ظرفیت های لازم در بازنگری و اجرای طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی ( با تمرکز بر سرفصل پسماند)

در حال مطالعه

3. تدوین برنامه عملیاتی حل مسایل و مشکلات مربوط به مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک

در حال مطالعه

4. تدوین دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محل ‌های دفن پسماندهای عادی و ویژه

در حال مطالعه

5. تهیه دستورالعمل ضوابط زيست محيطي استفاده صنايع از سوخت هاي مشتق شده از پسماند

در حال مطالعه

6. تدوین دستورالعمل مدیریت پسماندهای برق و الکترونیکی

در حال مطالعه

7.طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی در حوزه طبقه بندی پسماندهای ویژه در صنایع، کشاورزی و معادن

در حال مطالعه

8. تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست های مستعمل صنایع به ویژه صنایع نفت و گاز

 

بيشتر

لینک ها