اخبار دفتر

آغاز بررسی عملکرد دستگاه های مسئول برای مدیریت پسماند / بهبود وضعیت پسماند در کشور در گرو مشارکت و هم افزایی دستگاه ها

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به وظایف محول شده در قانون مدیریت پسماندها توسط سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به وظایف محول شده در قانون مدیریت پسماندها توسط سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با توجه به اینکه بر اساس ماده 23 قانون مدیریت پسماندها نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان نهاده شده است، بنابراین براساس وظایف و تکالیف محول شده به دستگاه‌های اجرایی مختلف بر اساس مفاد قانون و آئین نامه اجرایی پسماندها، ارزیابی عملکرد و بررسی پیشرفت فعالیت های دستگاه ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است.


مدیرکل دفتر مدیریت پسماند خاطر نشان کرد: با وجود انجام اقدامات و فعالیت هایی در حوزه های مختلف توسط سازمان‌ها و دستگاه های مسئول، متأسفانه هنوز در بخش های مهمی در مدیریت پسماندها در کشور شاهد کاستی های جدی و بروز مسائل، مشکلات زیست محیطی ناشی از مدیریت نامناسب پسماندها در کشور هستیم که انتظار می
¬رود نهادهای مسئول بیش از گذشته و با عزم واراده جدی تر و با برنامه‌ریزی منسجم و برای اجرای وظایف و مأموریت های قانونی محوله در قانون مدیریت پسماندها گام های مؤثری بردارند. 
پسندیده افزود: با تشکیل دفتر مدیریت پسماندها علاوه بر پیگیری امور محوله و اجرای وظایف قانونی مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع بررسی و نظارت بر پیشرفت فعالیت بطور منسجم،مستمر و باسرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.


مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها ابراز امیدواری کرد با مشارکت و هم افزایی هرچه بیشتر تمام سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی انشاالله شاهد بهبود وضعیت مدیریت انواع پسماندها در کشور و کاهش چالش های زیست محیطی در کشور باشیم.

بيشتر