اخبار دفتر

پوستر مدیریت پسماند در ایام نوروز

پوستر مدیریت پسماند در ایام نوروز
آمدن بهار پرطراوت و به همراه آن حال و هوای نوروز نشانه تجدید حیات طبیعت و عظمت پروردگار باریتعالی میباشد، نوروز همراه با دگرگونی طبیعت تحولی نیز در ایرانی‌ها به وجود می‌آورد که نشان می دهد خاستگاه آن، سرزمین پاک ایران است. خریدهای عید، خانه تکانی‌ها، سفره هفت‌سین، لحظه با شکوه تحویل سال، سنت پسندیده دید و بازدیدها، میهمانی‌ها و دلجویی از دیگران فقط در بین ما ایرانی‌هاست که البته در ایام کرونایی مردم فهیم ایران زمین را برآن داشته که با رعایت تمامی پروتکلهای مرتبط با کرونا عید را جشن بگیرند و خدا را شاکر باشند که بهاری نو و سالی دیگر از راه میرسد.


قطعا همه ما این مهم را در نظر خواهیم گرفت که حتی الامکان از سفرهای نوروزی اجنتاب کنیم. اما با این وصف جا دارد که به موضوعات مهمی در این باره پرداخته شود...

.
.

فایل PDF پوستر مدیریت پسماند در ایام نوروز را از اینجا دریافت کنید.
بيشتر