اخبار دفتر

جلسه بررسی و ساماندهی مرکز دفن پسماند عمارت آمل برگزار شد

جلسه بررسی و ساماندهی مرکز دفن پسماند عمارت آمل برگزار شد

جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه ملی مدیریت پسماند درخصوص بررسی و ساماندهی مرکز دفن پسماند عمارت آمل، برگزار شد .
 
جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه ملی مدیریت پسماند درخصوص بررسی و ساماندهی مرکز دفن پسماند عمارت آمل،  با حضور کارشناسان و نمایندگان دفتر مدیریت پسماند و دستگاه‌های ذیربط در روز سه شنبه 17/10/1401  برگزار شد .

در این جلسه در مورد  توقف ورود پسماند عمارت آمل به مکان فعلی، تعیین محل دفن جایگزین و تدوین و اجرای طرح بهسازی مکان دفن موجود، بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد برنامه جامع ساماندهی مرکز دفن عمارت از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه گزارش شود. همچنین این سازمان مکلف به انجام مطالعات مکان‌یابی محل جدید دفع پسماند شهرستان آمل به همراه مستندات علمی و فنی و  ارائه آن به دبیرخانه کارگروه ملی مدیریت پسماند گردید.


 
بيشتر