بولتن خبری

چهاردهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

چهاردهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

چهاردهمین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد
در این شماره می خوانیم  ...
  • باتری های خانگی ، بمب های ساعتی
  • مصرف پلاستیک درکشور هند
  • آثار مخرب کیسه های پلاستیکی بر محیط زیست و سلامت انسان
  • تحویل گل و گیاه بجای پسماند خشک
  • انتقال آموزش های تفکیک پسماند به بیش از ۱۱ هزار خانوار در منطقه ۱۹


فایل PDF خبرنامه از اینجا قابل دریافت است.
بيشتر