اخبار دفتر

نخستين كميته فنى مركز منطقه اى بازل برگزار شد

نخستين كميته فنى مركز منطقه اى بازل برگزار شد

در نخستین کمیته فنی منطقه ای بازل و استکهلم در ایران استفاده از سامانه جامع محیط زیست انسانی برای مدیریت پسماندهای خطرناک كشورهاى عضو و غير عضو بررسی شد .
مرکز منطقه ای کنوانسیون های بازل و استکهلم در ايران با هدف آموزش و انتقال فناوری در راستای مدیریت صحیح پسماندهای مشمول کنوانسیون ها، اقدام به برنامه ریزی جامع در خصوص فعالیت های آتی خود نموده است.


با توجه به مصوبات جلسه کمیته راهبردی‪ ‬منطقه ای دیماه سال جاری، نخستین کمیته فنی با حضور نمایندگان کشورهای عضو و غیرعضو به منظور تبادل اطلاعات و بررسی امکان همکاری های منطقه ای با هماهنگی مرکز منطقه ای و دبیرخانه کنوانسیون های بازل، استکهلم و روتردام در مورخ 13 اسفندماه سال جاری برگزار گردید.

دراين راستا "سامانه جامع محیط زیست انسانی" به عنوان یکی از پروژه پیشنهادی به کشورهای زیرمجموعه بمنظور بهبود و ارتقاء در مدیریت صحیح دفع نهایی پسماندهای خطرناک و سایر پسماندها به عنوان یکی از مباحث اصلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد در صورت درخواست كتبى آن كشورها و مهیا بودن زیر ساخت های لازم، جلسات فنى و دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با سامانه مذكور با هماهنگى معاونت محيط زيست انسانى، دبيرخانه كنوانسيون ها و مركز منطقه اى براى كشورهاى عضو و غير عضو  برگزار گردد.
بيشتر