اخبار دفتر

سي و نهمين كارگروه ملي مديريت پسماندها برگزار شد

سي و نهمين كارگروه ملي مديريت پسماندها برگزار شد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن برشمردن علل عدم مدیریت پسماندها، حل ریشه ای آنرا در فرهنگ سازی و همکاری و مشارکت مستمر مردم دانستند.

سي و نهمين كارگروه ملي مديريت پسماندها روز چهارشنبه 30 آذر ماه با حضور معاون رئيس جمهور و رياست سازمان حفاظت محيط زيست و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های ذیربط برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر دهنوی، هیئت علمی دانشگاه و مجری طرح جامع مدیریت پسماند استان اصفهان گزارشی از پروژه فوق الذکر ارائه نمودند. این طرح به عنوان اولین طرح جامع استانی مصوب شده در کارگروه استانی پسماند و با هدف ایجاد وحدت رویه با محورهای مبتنی بر سیاستگذاری و راهبردهای کلان استان، منطقه بندی، بررسی وضعیت موجود، سناریوهای زمانی و در 4 فاز تدوین شده است.

 همچنین دکتر موسوی، مدیرکل مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، کارهای انجام شده در بخش مدیریت اجتماعی پسماندها را ذکر کردند و بر آثار و نتایج آن که کاهش تولید پسماند در روستاهای هدف بود، اشاره نمودند.

 آقای جهانی،
رئیس محیط زیست و آبهای غیر متعارف وزارت نیرو نیز، خواستار اعلام شاخص های اولویت بندی و توجه به تهدیدهای منابع آبی غرب استان در طرح جامع استان اصفهان شدند.آقای محمودخانی هم با اشاره بر حل مشکلات ریشه ای استان و پیشرو بودن صنایع تبدیلی در استان اصفهان، جلوگیری از تعریف بازیافت و تفکیک پسماندها ذیل عنوان کسب و کار را عنوان داشتند.

در بخش دوم جلسه گزارش پيشرفت استفاده از سوخت هاي مشتق شده از پسماندها ( RDF ) از سوي شهرداري تهران توسط آقای حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مطرح گردید. ایشان نکات برجسته ای در مورد پیش بینی  افزایش 60 درصدی تولید و استفاده از سوخت هاي مشتق شده از پسماندها (RDF ) در خاورمیانه طی سالهای آتی و هزینه 1300 میلیارد ریالی برآورد اولیه بهره برداری از خط تولید و مصرف RDF متذکر شدند.

در ادامه جناب آقای دکتر حشمتی معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم پیوست های محیط زیستی و توجه به هزینه کرد در پروژه های محیط زیستی تاکید نمودند.

 
بيشتر