اطلاعیه

1399/9/24 دوشنبه تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
به اطلاع می رساند؛ بخشنامه شماره 404245 مورخ 29/7/99 سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شده است.
شایان ذکر است هرگونه نقل و انتقال پسماندها و احصاء واحدهای مجاز مدیریت پسماندها از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی به آدرس https://iranemp.ir  قابلیت انجام خواهد داشت.

 
فايلها
جداول تشخيص صلاحيت پيمانکاران.pdf 1.23 MB
1